Select Page

הרבי מליובאוויטש: ביטחון בה'

כ' מנחם-אב תשמ"ה – 7 באוגוסט 1985.
בתורה אנו מוצאים רעיונות מנוגדים, לכאורה: מחד, על האדם לבטוח כי ה' יציל אותו מכל צרה, וכי הכל יהיה בטוב גלוי. מאידך, גם אם תפילותיו לא השיגו את התוצאה הרצויה, עליו להאמין כי אין רע יורד מלמעלה. התשובה: הציווי האלוקי "עבדו את ה' בשמחה" מביא לאדם שמחה ויציבות, בכל מצב.
http://jem.co.il

About The Author

Leave a reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דבר מלכות להורדה

תפילין לחייל עלות 2000 ש"ח

ירידות ועליות – הדרך לשלימות

הגאולה מגלות מצרים היתה בחודש האביב —
בתקופה שבה אפילו הטבע מתעורר לחיים
לאחר "תרדמת" החורף ומתחדש בכוחות רעננים.
מאז, במשך 3300 שנה, היו גלויות וגאולות,
חלו ירידות ועליות, אבל זו הדרך לשלימות מושלמת עוד יותר,
על ידי "ירידות-צורך-עלי'",
עד שתבוא הגאולה השלימה בתכלית והנצחית.

אמנות יהודית מחברון

ניצוצות של קדושה